Algemene voorwaarden Bootcamp Body Power

 

Bootcamp Body power geeft trainingen opgezet door Josine van Hoof- Jochems
Kamer van Koophandel nummer: 20102900 Breda. Bij deelname aan de training gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 1 | Aansprakelijkheid bij deelname van de training
1.0 Door deel te nemen aan de training gaat u er mee akkoord dat Josine van Hoof-Jochems niet aansprakelijk gesteld kan worden voor letsel, blessures of andere fysieke en psychologische klachten die tijdens of na de training zijn ontstaan door deelname. Dit geldt ook voor de koude trainingen en andere aanverwante trainingen en workshops.
1.1 U bent tijdens de training niet verplicht de geadviseerde oefeningen uit te voeren. U dient zelf in te schatten / aan te voelen of deelname aan een oefening verantwoord is voor uw lichaam en geest.
1.2 Voordat u begint met Bootcamp/Kettlebell of circuittraining en u heeft medische problemen dan moet u eerst overleggen met een medisch gekwalificeerd specialist, bijvoorbeeld een arts of fysiotherapeut of deelname aan de training verantwoord is. Josine van Hoof-Jochems bekijkt wat veilig voor de cliënt is en past adviezen/oefeningen gericht aan.
1.3 Josine van Hoof-Jochems kan niet aansprakelijk gesteld worden als kleding, schoeisel en/of materialen defect / kapot gaan of gestolen worden tijdens de training.
1.4 Bootcamp Body Power/Josine van Hoof is niet verzekerd voor enige schade aan een deelnemer. Een deelnemer of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade ontstaan  ten gevolge van een deelname aan Bootcamp trainingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              1.5 De deelnemer doet hierbij onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van zijn/haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schadevergoeding die in verband met deelname ontstaat of zal ontstaan. 

Artikel 2 | Annulering van de training vanuit Bootcamp Body power.
2.0 Josine van Hoof-Jochems behoudt het recht een training bij onvoldoende aanmeldingen, minder dan 2 personen te annuleren.
2.1 Josine van Hoof-Jochems behoudt het recht om de training te annuleren als de weersomstandigheden risico’s kunnen opleveren. Bij weercode geel gaat de training wel door. Trainen met weercode geel is volledig op eigen risico. Tijdens de training wordt gekeken of het verantwoord genoeg is om door te training. Indien de weersomstandigheden te gevaarlijk zijn wordt de training geannuleerd. Er worden dan geen kosten in rekening gebracht. Bij onweer of weercode oranje en rood zal direct de training geannuleerd worden.                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.2 Josine van Hoof-Jochems behoudt het recht om een training te annuleren wanneer een privé of werk gerelateerde situatie het niet toelaat om de training door te laten gaan.

Artikel 3 | Betalingen
3.1 U dient een losse les contant af te rekenen.
3.2 Betaling van de 10 rittenkaart wordt contant of via online bankieren gedaan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            3.3 Bij betaling gaat u er mee akkoord dat de 10 rittenkaart een geldigheidsduur heeft van 6 maanden. 
3.4 Terugbetaling van de 10 rittenkaart is niet van toepassing.

Artikel 4 | Annulering van de training
4.0 Tot 1,5 uur voor de training kan er kosteloos worden geannuleerd via de mail of app. Daarna wordt de strippenkaart gewoon afgetekend.                                                                                                                                                                       4.1 Geldigheidsduur strippenkaart: De strippenkaart is vanaf de aanschaf 6 maanden geldig. Daarna verloopt hij automatisch.
4.2  Persoonsgebonden: De strippenkaart is persoonsgebonden en kan niet worden gedeeld met kennissen of vrienden. Wel mag er in overleg een ander gezinslid gebruik maken van de 10 rittenkaart.

 Artikel 5: Aansprakelijkheid voedingsadviezen

5.1 Het advies en/of de begeleiding van Josine van Hoof-Jochems is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is.                                                                                                                                                                                                                 5.2 Josine van Hoof-Jochems sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Josine van Hoof-Jochems verstrekte adviezen.  De cliënt kiest altijd zelf of de adviezen v.w.b voedingsadviezen opgevolgd worden.   

 5.3 Josine van Hoof-Jochems is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.                                                                                  5.4 Wanneer er een medisch traject gevolgd wordt dient de cliënt  altijd overleg te hebben  gehad  met een arts of ander behandelende specialist over het te volgen voedingsadvies.

Privacy Verklaring Bootcamp Body Power
Bootcamp Body Power gevestigd en kantoorhoudende te Etten-Leur (4873 GX) aan Achter de Molen 48, hierna te noemen ‘Bootcamp Body Power’ hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen volgens de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) / GDPR (Engels).
In deze verklaring staat hoe Bootcamp Body Power uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Bootcamp Body Power worden aangeboden. Voor vragen omtrent verwerking van persoonsgegevens kan u terecht bij: josinejochems@hotmail.com


Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan
Wij verwerken uw persoonsgegevens die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van de diensten die u bij ons afneemt, inclusief de financiële en administratieve afhandeling hiervan, en om contact met u op te kunnen nemen hieromtrent. Dit is inclusief de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt. Ook doen wij dit om onze wettelijke verplichtingen (zoals belasting) na te komen.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:
Naam
E-mail
Telefoonnummer
Postadres
Woonplaats

Artikel 2 Doorgifte aan derden
Bootcamp Body Power geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:
a) De doorgifte geschiedt aan een door Bootcamp Body Power voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Bootcamp Body Power een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;
b) Bootcamp Body Power op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens
Bootcamp Body Power maakt – voor zover dat van haar verlangd mag worden – gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Bootcamp Body Power ontvangt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beveiliging van netwerken, wachtwoorden, rechtenbeheer, en het zorgvuldig en veilig opbergen van gegevens op papier. We maken geen gebruik van een SSL certificaat voor de website omdat we via de site zelf geen persoonsgegevens verzamelen.

Artikel 4 Cookies
Een cookie is technische informatie over een website bezoeker. Dit kan zijn in de vorm van een klein tekstbestand (persistent cookie) dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Maar het kan ook slechts een ‘in memory’ cookie zijn, ofwel een stukje informatie dat alleen bestaat in het geheugen van uw Internetbrowser (session cookie). Deze website van Bootcamp Body Power gebruikt cookies voor technische, functionele en analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Zo worden de advertenties geoptimaliseerd en gepersonaliseerd.
Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.
Cookies kunnen voor een langere periode op uw computer blijven staan en kunnen ook bij een volgend bezoek aan onze websites worden gebruikt. Sessie cookies verdwijnen weer als u de browser sluit. Sommige persistente cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen.

Artikel 5 Bewaartermijn
De termijn duurt zolang als dat er een klant dienstverlener relatie is die niet door de klant danwel de dienstverlener is beëindigd, of zolang Bootcamp Body Power door een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 6 Wijziging Privacy Verklaring
Bootcamp Body Power behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via de website bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van de website gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en de website in de gaten.

Artikel 7 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens
U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens te laten wijzigen, rectificeren of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar: josinejochems@hotmail.com. Indien u een klacht heeft omtrent onze verwerking van persoonsgegevens kan u dit doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookie Verklaring Bootcamp Body Power

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens uw gebruik van onze website op uw computer, telefoon, tablet of ander apparaat worden gezet. In een cookie worden voor verschillende doelen gegevens opgeslagen en uitgelezen in verband met uw gebruik van onze website. Deze website gebruikt cookies voor technische, functionele en analyse-doeleinden en/of het tonen van advertenties. Zo worden de advertenties geoptimaliseerd en gepersonaliseerd.
Door gebruik te blijven maken van de site gaat u hiermee akkoord.
Cookies kunnen voor een langere periode op uw computer blijven staan en kunnen ook bij een volgend bezoek aan onze websites worden gebruikt. Sessie cookies verdwijnen weer als u de browser sluit. Sommige persistente cookies blijven enkele dagen tot enkele jaren staan. Cookies kunt u altijd zelf via uw browser-instellingen verwijderen of uitschakelen.